Giảm vốn điều lệ công ty tại Quận Ô Môn – Cần Thơ

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Điều kiện để giảm vốn công ty tại Quận Ô Môn – Cần Thơ

Giảm vốn do cổ đông đăng ký mua không góp đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn góp vốn
Trường hợp này các cổ đông chưa thanh toán vẫn phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã đăng ký mua nhưng chưa góp đủ nếu có thiệt hại xảy ra (Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014)
Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông (Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014)
Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty (Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014)
Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông
Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Quy trình thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ công ty tại Quận Ô Môn – Cần Thơ

Bước 1: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty tại Quận Ô Môn – Cần Thơ

Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ gồm:
Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Bước 2: Công ty cổ phần đăng ký thay đổi vốn điều lệ do giảm vốn nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng phương thức thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng trực tuyến tại cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 4: Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện thủ tục Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Giảm vốn điều lệ công ty tại Quận Cái Răng

Giảm vốn điều lệ công ty tại Quận Bình Thuỷ

Giảm vốn điều lệ công ty tại Quận Ninh Kiều

Giảm vốn điều lệ công ty tại Quận Ô Môn

 Giảm vốn điều lệ công ty tại Quận Thốt Nốt

 Giảm vốn điều lệ công ty tại Huyện Vĩnh Thạnh

 Giảm vốn điều lệ công ty tại Huyện Cờ Đỏ

 Giảm vốn điều lệ công ty tại Huyện Thới Lai

Giảm vốn điều lệ công ty tại Huyện Phong Điền

Giảm vốn điều lệ công ty tại Thành phố Cần Thơ

Giảm vốn điều lệ công ty tại Cần Thơ

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm