ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

dich vu thanh lap cong ty tron goi

☑️ Một đơn vị cung cấp nguồn nhân công là ngành nghề kinh doanh có điều kiện .
☑️ Doanh thu nhân công là loại doanh thu về dịch vụ.

? Về chi phí:

 • Doanh nghiệp chỉ có chi phí về nhân công là chủ yếu: để có nhân công để xuất hóa đơn thì công ty phải tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nếu công nhân làm việc dưới 14 ngày thì đóng 10% thuế TNCN.
 • Đối với thuế thu nhập cá nhân là thuế thu hộ cho nhà nước do vậy khi có trả lương cho nhân viên thì doanh nghiệp phải trừ lại 10% thu nhập của doanh nghiệp.
 • Nếu trong trường hợp công ty không đóng thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì khoản tiền này sẽ bị cơ quan thuế truy thu khi đơn vị bị quyết toán thuế.

? Những điều cần biết khi xuất hóa đơn nhân công:

 • Dựa vào điều 7 của bộ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 quy định cụ thể về quyền của doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 có nêu các điều khoản như sau:
  1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
  2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh…
  3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng…”
 • Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm quy đinh về xuất hóa đơn nhân công tại doanh nghiệp tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 do Bộ Tài Chính sửa đổi và bổ sung thêm điều khoản từ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 quy định về hướng dẫn thi hành theo điều khoản ở Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và chiếu theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Theo những quy định trên thì 1 đơn vị cung cấp nguồn nhân lực phải đăng ký kinh doanh ngành nghề theo các mã ngành nghề như sau:

? Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động:

 • Điều kiện đăng ký: Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng;
 • Điều kiện về người đứng đầu: “Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;”
 • Sau khi đăng ký ngành nghề, muốn hoạt động thì phải xin cấp phép với các điều kiện để xin cấp phép.

? Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;
 • Bảo đảm vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, cụ thể: Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2.000.000.000 đồng;
 • Có trụ sở theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, cụ thể: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên;
 • Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, cụ thể:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

– Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

 • Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

? Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 • Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 10.000.000.000 đồng trở lên (được xác định bởi một trong các văn bản sau:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó hoạt động cho thuê lại lao động là nội dung được cấp phép;

– Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp;

– Văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp cho doanh nghiệp để tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động).

 • Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 05 năm trở lên (được xác định bởi hợp đồng mà doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động, trong đó thể hiện thời gian hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp phép theo quy định nước sở tại và các tài liệu liên quan nếu có).
 • Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.
 • Các văn bản trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

? Trình tự thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm
Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động việc làm.
 • Biên bản họp về việc bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).
 • Quyết định về việc bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm ( Của công ty TNNH 2 thành viên,công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh)
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc.
 • Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

Bước 3: Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ lao động, việc làm thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG GÓP VỐN CỔ PHẦN

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ

THỦ TỤC – TRÌNH TỰ; HỒ SƠ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

SỐ 222/2009/TT-BTC HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm