Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Thành Phố Huế

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Kiểm toán báo cáo tài chính , kiểm toán xây dựng cơ bản – kiểm toán chi phí công trình, kiểm toán hoạt động của quỹ tín dụng, quỹ đầu tư ủy thác. Kiểm toán hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, kiểm toán chi phí thuế của doanh nghiệp dựa trên quy trình kiểm toán chặt chẽ phù hợp với quy trình kiểm toán được Bộ tài chính ban hành như: Chuẩn bị kiểm toán, Thực hiện kiểm toán (trong quá trình kiểm toán chúng tôi phân tích, đối chiếu, ước tính, phân loại, kết luận, thống nhất các vấn đề …và phát hành báo cáo kiểm toán) và tư vấn miễn phí sau kiểm toán.

Các dịch vụ Kiểm toán Công ty TNHH kế toán Kiểm toán KẾ TOÁN LỘC PHÁT đang cung cấp:

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định;
 • Kiểm toán Báo cáo Quyết toán Vốn đầu tư Dự án hoàn thành
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính Phục vụ mục đích thuế
 • Kiểm toán hoạt động
 • Kiểm toán Tuân thủ
 • Kiểm toán Nội bộ
 • Soát xét thông tin trên Báo cáo tài chính
 • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
 • Soát xét theo yêu cầu doanh nghiệp phục vụ quá trình tái cấu trúc, hợp nhất, chia tách, sát nhập, giải thể…..

Nguyên tắc làm việc và quy trình dịch vụ kiểm toán độc lập:

 • KẾ TOÁN LỘC PHÁT hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi và bí mật kinh doanh của khách hàng như quyền lợi của chính bản thân mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quy định. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, chất lượng dịch vụ được cung cấp và uy tín của Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên của Vietland luôn luôn thực hiện.
 • Quy trình Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ những Chuẩn mực, Quy chế Kiểm toán độc lập và Chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam; đồng thời lựa chọn và vận dụng những Chuẩn mực, Thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp, trên cơ sở phù hợp với thực hiện hoạt động kinh doanh và quản lý kinh tế ở Việt Nam.

Chi phí dịch vụ kiểm toán do KẾ TOÁN LỘC PHÁT thực hiện

Dịch vụ kiểm toán theo Quy trình của Chúng tôi thực hiện các công việc gì?

Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán;

Cử nhóm kiểm toán xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;

Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;

Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính … doanh nghiệp;

Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;

Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…

Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;

Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;

Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo;

Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính;

Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Giá trị dịch vụ kiểm toán tài chính của Chúng tôi là gì?

Được cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Tuân thủ đầy đủ các Quy định pháp Luật hiện hành về Kế toán, Kiểm toán;

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Thành phố Huế

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Huyện Phú Lộc

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Thị Xã Hương Trà

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Huyện Phong Điền

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Huyện Quảng Điền

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Thị xã Hương Thuỷ

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Huyện A Lưới

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Huyện Phú Vang

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Huyện Nam Đông

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Huế

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại huyện Hương Thủy

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Hương Thủy

Bảng giá dịch vụ kiểm toán tại Hương Trà

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm