DANH BẠ CỤC THUẾ VÀ CHI CỤC THUẾ QUẢNG NAM

DANH BẠ CỤC THUẾ VÀ CHI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM

TÊN CHI CỤC THUẾ/ CHỨC VỤĐỊA CHỈSỐ ĐIỆN THOẠIEMAIL
 CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

 

 

 

 

 

 Đường Phạm Văn Đồng – P.Đức Ninh Đông – TP. Đồng Hới 0232. 3845275/ 0232. 3822227 vanphongcucthueqbi@gmail.com
 Cục trưởng: Đoàn Vĩ Tuyến 0232. 3897889 dvtuyen.qbi@gdt.gov.vn
 Phó Cục trưởng: Trần Chính Quyền 0232. 3823168 tcquyen.qbi@gdt.gov.vn
 Phó Cục trưởng: Ngô Văn Thuận 0232. 3821148
 Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ người nộp thuế 0232. 3829935
 Phòng Kê khai & kế toán thuế 0232. 3821508
Phòng Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế0232. 3821159
 Phòng Thanh tra – Kiểm tra0232. 3823164
Phòng Nghiệp vụ – Dự toán – Pháp chế0232. 3824753
Phòng Kiểm tra nội Bộ0232. 3840540
Phòng Công nghệ thông tin0232. 3825713
Phòng Tổ chức cán bộ

 

0232. 3844964
CHI CỤC THUẾ MINH HÓA0232. 6572221  
CHI CỤC THUẾ TUYÊN HÓA0232. 3685739/ 0232. 3684050
CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH0232. 3513667  
CHI CỤC THUẾ TX BA ĐỒN 0232. 3513348  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH0232. 3708256/ 0232. 3863535
CHI CỤC THUẾ TP ĐỒNG HỚI0232. 3822763  
CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG NINH0232. 3910867/ 0232. 3872029
CHI CỤC THUẾ HUYỆN LỆ THỦY0232. 3882558

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post