CÔNG VĂN SỐ 2270/TCT-CS CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KHÔNG KINH DOANH CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ

dich vu thanh lap cong ty tron goi
BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Số: 2270/TCT-CS

V/v chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

                                                 Kính gửi:

– Cục thuế tỉnh An Giang

– Cục thuế tỉnh Long An

– Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

– Cục thuế tỉnh Bình Dương

        Tổng cục thuế nhận được công văn số 1916/CT-THNVDT ngày 18/2/2014 của Cục thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 228/CT-THNVDT ngày 20/02/2014 của cục thuế tỉnh An Giang, công văn số 301 CT-TTHT ngày 05/03/2014 của cục thuế tỉnh Quảng Bình, công văn số 446/CT-TTHT ngày 27/03/2014 của Cục thuế tỉnh Long An và công văn số 731/CT-THDT ngày 03/04/2014 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá hỏi về việc hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng … mà tiền cho cho thuê hàng năm trừ một trăm triệu đồng trở xuống có phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN không, có thuộc đối tượng mua hoá đươn lẻ của cơ quan thuế không.

Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013, khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính vè cấp hoá đơn do Cục thuế đặt in;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 25 Điều 4 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 21 và Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính về khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán và khai thuế đối với hộ gia đình có tài sản cho thuê

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2.4 Điều 6 thông tư số 123/2013/TT-BTC về các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm trạm phát sóng… mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT cơ quan thuế không cấp hoá đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán đề làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Vụ: PC (BTC);

–          Vụ: PC, Vụ TNCN, Vụ TVQT, Vụ KK (TCT);

–         Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;

–          Website TCT;

–          Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Cao Anh Tuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bảng giá chữ ký số Newca

Công văn số 3822/TCT-CS về việc doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn kết xuất tờ khai thuế ra file xml

Hướng dẫn cài phần mềm itaxvewer – đọc tờ khai thuế

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Lịch trình chạy xe

Biên bản bàn giao xe ô tô

Quyết định 1134/QĐ-BXD  về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Công văn số: 277/TCT-CS về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng nguyên tắc mua bán văn phòng phẩm

Hợp đồng tổ chức sự kiện

Hợp đồng thuê nhà xưởng – văn phòng đi thuê

hợp đồng ký gởi hàng hóa

Biểu mẫu nộp thuế điện tử ngân hàng bidv – ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng Vietcombank

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/3/2018 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Thông tư 95/2016/TT-BTC – hướng dẫn về đăng ký thuế

Quyết định số Số: 1134/QĐ-BXD

Công văn số 818/tct-cs ngày 14/3/2013 về việc ấn định thuế tỉnh bắc cạn

Công văn xác nhận không nợ thuế

Công văn xin quyết toán thuế

Công văn xin khôi phục mã số thuế

Công văn giải trình thuế TNCN

Quy chế công ty, tại sao doanh nghiệp cần phải soạn thảo quy chế riêng cho công ty

Mẫu phụ lục 3: Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu số C1-07/NS ngày 10/01/2013 – giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm