CÔNG VĂN SỐ 1279/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH
——–

Số: 1279/TCT-CS
V/v: thời hạn nộp hồ sơ theo mẫu 06/GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

Kính gửi:– Cục Thuế tỉnh Gia Lai;
– DNTN Hiếu Phát;
(679 Phạm Văn Đồng – tp Pleiku – Gia Lai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/HP ngày 25/3/2014 của Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Phát về trễ thời hạn gia hạn nộp Thông báo theo mẫu 06/GTGT

Về nội dung vướng mắc của doanh nghiệp tư nhân Hiếu Phát, Bộ Tài chính đã có công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 và công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày01/01/2014 của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, trong đó đề nghị Cục Thuế, Chi cục Thuế gửi thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã biết về việc đăng ký tự nguyện để tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT trong năm 2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 93/TCT-CS ngày 8/1/2014 gửi đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tiếp tục triển khai một số nội dung về thuếGTGT, công văn số 624/TCT-CS ngày 28/2/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Cục Thuế chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, rà soát từng doanh nghiệp đảm bảo tất cả các cơ sở kinh doanh (là doanh nghiệp,hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) phải gửi lại thông báo trước ngày 15/3/2014 (bản photo các công văn kèm theo).

Theo phản ánh của doanh nghiệp, doanh nghiệp không nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan thuế. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai chỉ đạo bộ phận liên quan xem xét lại đã thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế hay chưa và có ý kiến hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai và DNTN Hiếu Phát được biết./.

CÁC BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Đánh giá post