CHỨNG TỪ VÀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN DÀNH CHO CÔNG TY HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Doanh nghiệp khi trúng thầu công trình xây dựng thì sẽ tiến hành xây dựng công trình

Kế toán sẽ tiến hành bóc tách các loại chi phí

Thường thì đối với một công trinh xây dựng chi phí nguyên vật liệu chiếm từ 30 đến 50%, nhân công chiếm 20 đến 30%, 5- 10 % là chi phí máy móc và chi phí khác so với doanh thu

Mỗi công trình đều sẽ có một bảng dự toán riêng. Nếu cùng một thời điểm công ty có nhiều hạng mục công trình thì công trình nào sẽ được tập hợp theo hạng mục và công trình đó.

Công trình xây dựng thường kéo dài nhiều kỳ do vậy kế toán cần phải tập hợp chi phí và theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Mỗi công trình hoàn thành thì cần có biên bản nghiệm thu từng công trình. Sau khi có biên bản nghiệm thu kế toán sẽ tiến hành viết hóa đơn để ghi nhận doanh thu.

SỔ SÁCH CẦN PHẢI CÓ DÀNH CHO LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Đại lý thuế KẾ TOÁN LỘC PHÁT xin liệt kê ra một số sổ sách doanh nghiệp cần phải có trong lĩnh vực thương mại để các bạn tham khảo

CHỨNG TỪ: 

 • Phiếu thu – chi
 • Phiếu nhập – xuất kho

CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG:

 • Giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, séc (Nếu trường hợp chuyển điện tử phải có xác nhận chuyển internet banking).
 • Giấy báo có: Giấy báo có nộp tiền vào tài khoản hoặc các phiếu hạch toán nộp tiền vào tài khoản của nhân viên Công ty, hoặc là phiếu chuyển tiền của khách hàng.
 • Phiếu hạch toán ngân hàng gồm:
  + Sổ phụ ngân hàng.
  + Sao kê ngân hàng

SỔ SÁCH KẾ TOÁN 

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ cái tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa
 • Sổ chi tiết hàng hóa
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gởi ngân hàng
 • Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn
 • Bảng khấu hao tài sản cố định
 • Phiếu thu – chi
 • Phiếu nhập – xuất kho

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT HÀNG QUÝ ĐỐI VỚI CÔNG TY LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHƯ SAU:

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý:

– Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I: hạn chót nộp tờ khai là ngày: 30/04
– Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý II: hạn chót nộp tờ khai là ngày: 30/07
– Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý III: hạn chót nộp tờ khai là ngày: 30/10
– Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý IV: hạn chót nộp tờ khai là ngày: 30/01 của năm dương lịch tiếp sau đó.

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I: 30/04
– Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II: 30/07
– Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III: 30/10
– Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV: 30/01 của năm dương lịch tiếp sau đó.

Thời hạn nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân

+ Nếu công ty bạn nộp tờ khai báo cáo thuế TNCN theo tháng: hạn nộp các loại tờ khai theo tháng từ tháng 01 đến tháng 12 lần lượt là: ngày 20 của tháng tiếp sau tháng báo cáo

+ Nếu công ty bạn nộp tờ khai báo cáo thuế TNCN theo quý: hạn nộp tờ khai thuế TNCN tương tự thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý

 

CÁC LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CẦN NỘP VÀO CUỐI NĂM

Lập và nộp bộ báo cáo tài chính cho cơ quan thuế

Lập và nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN năm

Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

Lập và nộp bộ báo cáo tài chính, hoàn thiện mẫu điều tra doanh nghiệp theo yêu cầu của Chi Cục Thống Kê tại địa phương nơi khách hàng đặt trụ sở.

In và bàn giao hồ sơ, chứng từ cùng toàn bộ sổ sách kế toán của năm tài chính.Thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế theo năm

Hạn nộp các loại báo cáo quyết toán năm:

tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN, bộ Báo Cáo Tài Chính: ngày 30/03 hàng năm

 

THỜI HẠN NỘP TIỀN THUẾ 

Theo khoản 2, điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành ngày 20 tháng 12 năm 2013. Cụ thể như sau:
Thời hạn nộp tờ khai
– tiền thuế và cách tính số tiền phạt chậm nộp mới nhất
Thời hạn nộp thuế là ngày chậm nhất là ngày nộp cuối cùng của ngày nộp hồ sơ khai thuế
Đối với công ty đã thành lập thì thuế môn bài tính ngày nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm
Nếu trong trường hợp có thông báo và quyết định của cơ quan thuế về khoảng tiền và ngày nộp thì ngày nộp dựa theo thông báo hoặc quyết định.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng dẫn xử lý chi phí không có hoá đơn

Chứng từ và sổ sách dành cho công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng

Quy định lập bản kê bán lẻ và ghi hoá đơn bán lẻ

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói quận 1 TPHCM

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng nguyên tắc mua bán văn phòng phẩm

Hợp đồng tổ chức sự kiện

Hợp đồng thuê nhà xưởng – văn phòng đi thuê

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Giấy ủy quyền về việc giảm trừ gia cảnh

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Lịch trình chạy xe

biên bản bàn giao xe ô tô

Doanh nghiệp không treo biển hiệu công ty bị phạt như thế nào

Điều kiện để kinh doanh nghành nghề bán lẻ xăng dầu

đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Điều Kiện Kinh Doanh Ngành Thực Phẩm

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Đánh giá post