BỘ CHỨNG TỪ HÓA ĐƠN DÙNG CHO CÔNG TY LĨNH VỰC SẢN XUẤT

dich vu thanh lap cong ty tron goi

BỘ CHỨNG TỪ HÓA ĐƠN DÙNG CHO CÔNG TY

LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Hóa đơn đầu vào (Tải tại đây)

Hóa đơn đầu ra quý 1 ( Tải tại đây)

Hóa đơn đầu ra quý 2 (Tải tại đây)

Chứng từ ngân hàng (Tải tại đây)

Bộ báo cáo tài chính năm 2018 (Tải tại đây)

Sao kê ngân hàng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019 (Tải tại đây)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm