BIỂU MẪU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TP BANK- NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

BIỂU MẪU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TP BANK- NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THUẾ ĐIỆN TỬ

(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP)

Số: ……/20…./TB-

Về việc Đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ……, ngày …..tháng …. năm …..

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG (Sau đây gọi là “TPBank”)

 Tên khách hàng: ……………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế (Chi tiết:):……………………………………………………………………………………………………………

Số đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………… Điện thoại: ………………………………………..

Đại diện bởi:………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………..

Giấy uỷ quyền số: ……………………………………………….. Ngày: ……………………………………………….

Thông tin tài khoản đăng ký và uỷ quyền trích tiền để nộp thuế điện tử (NTĐT)

theo Số tài khoản :…………………………………………………………………………………………………………

Sau khi đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các yêu cầu để sử dụng dịch vụ NTĐT kể cả các rủi ro có thể có, bằng việc ký vào bản đăng ký này, chúng tôi xác nhận và cam kết:

 • Những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác.
 • Các Giấy nộp tiền điện tử vào ngân sách nhà nước theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Giấy nộp tiền) được chúng tôi lập và gửi đến TPBank qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế gửi sang TPBank với mã số thuế của chúng tôi (thể hiện ở trường Chi tiết: người nộp hoặc Chi tiết: người nộp thay) có giá trị pháp lý như các lệnh chuyển tiền chúng tôi gửi trực tiếp cho TPBank.
 • Việc phê duyệt các Giấy nộp tiền được lập và gửi đến TPBank qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền phê duyệt trong nội bộ Doanh nghiệp chúng tôi và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thẩm quyền của người phê duyệt.
 • Ủy quyền vô điều kiện và không huỷ ngang cho TPBank thực hiện trích tiền các tài khoản liệt kê trên đây để thanh toán cho các Giấy nộp tiền của chúng tôi được lập và gửi đến TPBank qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế và thu phí dịch vụ nộp thuế điện tử (nếu có) theo biểu phí hiện hành của TPBank. TPBank được miễn trách hoàn toàn khi thực hiện đúng theo các nội dung hiển thị trên Giấy nộp tiền nhận được từ Tổng cục thuế.
 • Việc chúng tôi thông báo hủy bỏ ủy quyền chỉ có giá trị khi chúng tôi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế và TPBank nhận được thông báo từ Tổng cục thuế về việc ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của chúng tôi.
 • Việc ủy quyền trên có hiệu lực kể từ ngày Bản đăng ký này được TPBank chấp thuận cho đến khi: TPBank nhận được thông tin chúng tôi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử từ Tổng cục thuế; các tài khoản trên của chúng tôi bị đóng; TPBank có thông báo đơn phương chấm dứt dịch vụ nộp thuế điện tử và/hoặc chấm dứt việc nhận ủy quyền; chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp khác theo quy định pháp luật.
 • TPBank chỉ thực hiện trích tiền các tài khoản nêu trên của chúng tôi khi đã nhận thông tin Giấy nộp tiền từ Tổng cục thuế. Khi đó, ngày nộp thuế điện tử là ngày chúng tôi trích tiền từ tài khoản của mình và TPBank đã chấp nhận thanh toán; đồng thời được TPBank xác nhận bằng chữ ký số trên chứng từ nộp thuế điện tử. Trong trường hợp, Tổng cục thuế có quy định khác về cách xác định ngày nộp thuế thì áp dụng theo quy định đó.
 • TPBank được miễn trách trong mọi trường hợp chậm trễ việc trích tiền từ các tài khoản nêu trên của chúng tôi do TPBank không nhận được thông tin Giấy nộp tiền do sự cố về hệ thống phát sinh không do lỗi của TPBank
 • Tự chịu trách nhiệm về việc nộp thuế chậm trễ, quá hạn do việc không duy trì đủ số dư khả dụng để thanh toán hoặc tài khoản bị phong tỏa hoặc khai báo sai thông tin nộp thuế do sự cố về hệ thống phát sinh không do lỗi của TPBank
 • Có trách nhiệm phối hợp với TPBank thực hiện tra soát các giao dịch NTĐT theo đề nghị của TPBank, Kho bạc nhà nước hoặc Cơ quan thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.
 • Thông báo kịp thời cho TPBank và Cơ quan thuế để xử lý các vấn đề liên quan trong các trường hợp dưới đây:
 • Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ NTĐT trái phép;
 • Nghi ngờ mật khẩu NTĐT bị lộ;
 • Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất;

TPBank hoàn toàn miễn trách, kể cả trường hợp sau đó khách hàng phát hiện ra giao dịch NTĐT có sự giả mạo, mạo danh hay được thực hiện bởi người không có thẩm quyền. 

                                                                           

………….., ngày ….. tháng ….. năm………..

Đại diện khách hàng

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu là KHDN)

Ghi chú:

 • Phiếu đăng ký được lập thành 02 bản, khách hàng giữ 01 bản, TPBank giữ 01 bản

 PHẦN DÀNH CHO TPBANK

 Sau khi kiểm tra đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử của khách hàng, TPBank……………………… chấp nhận đăng ký của khách hàng vào …….. giờ……. ngày…../……./………

                                    Giao dịch viên                                                Kiểm soát viên/GĐ.DVKH

 

Tải mẫu đăng ký nộp thuế điện tử ngân hàng TP BANK:Tải tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Kê khai thuế qua mạng cần những gì

Bảng báo giá chữ ký số viettel

Bảng giá chữ ký số Newca

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hướng dẫn các bước thành lập công ty cổ phần tại quận ninh kiều – cần thơ

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

hợp đồng cho vay tiền

Giấy ủy quyền ký hoá đơn gtgt 

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

hợp đồng ký gởi hàng hóa

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *