BIỂU MẪU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ INDOVINA BANK – NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA

dich vu thanh lap cong ty tron goi

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ UỶ QUYỀN TRÍCH TIỀN TÀI KHOẢN ĐỂ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Kính gửi: NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA (Sau đây gọi là “IVB”)

Tên khách hàng:

 

 
Mã số thuế (Chi tiết:): 

 

 
Số đăng ký kinh doanh:

 

 
Địa chỉ:         

 

 
Email:

 

 
Điện thoại:   

 

 
Đại diện bởi:  
Chức vụ:  
Giấy uỷ quyền (nếu có):                              

(chỉ sử dụng trong trường hợp người đại diện ký tên trên giấy ủy quyền này không phải là người đại diện theo pháp luật. Giấy ủy quyền phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật)

       Số:  
       Ngày:  

                                                                       

Thông tin tài khoản đăng ký và uỷ quyền trích tiền để nộp thuế điện tử (NTĐT):

 

STT Số Tài khoản Tên tài khoản

Sau khi đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các yêu cầu để sử dụng dịch vụ NTĐT kể cả các rủi ro có thể có, bằng việc ký vào bản đăng ký này, chúng tôi xác nhận và cam kết:

–  Những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác.

– Các Giấy nộp tiền điện tử vào ngân sách nhà nước theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Giấy nộp tiền) được chúng tôi lập và gửi đến IVB qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế gửi sang IVB với mã số thuế của chúng tôi (thể hiện ở trường Chi tiết: người nộp hoặc Chi tiết: người nộp thay) có giá trị pháp lý như các lệnh chuyển tiền chúng tôi gửi trực tiếp cho IVB.

– Việc phê duyệt các Giấy nộp tiền được lập và gửi đến IVB qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền phê duyệt trong nội bộ Doanh nghiệp chúng tôi và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thẩm quyền của người phê duyệt.

– Ủy quyền vô điều kiện và không huỷ ngang cho IVB thực hiện trích tiền các tài khoản của chúng tôi mở tại IVB liệt kê trên đây để thanh toán cho các Giấy nộp tiền của chúng tôi được lập và gửi đến IVB qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế và thu phí dịch vụ nộp thuế điện tử (nếu có) theo biểu phí hiện hành của IVB. IVB được miễn trách hoàn toàn khi thực hiện đúng theo các nội dung hiển thị trên Giấy nộp tiền  nhận được từ Tổng cục thuế.

– Việc chúng tôi thông báo hủy bỏ ủy quyền chỉ có giá trị khi chúng tôi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục thuế và IVB nhận được thông báo từ Tổng cục thuế về việc ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của chúng tôi.

– Việc ủy quyền trên có hiệu lực kể từ ngày Bản đăng ký này được IVB chấp thuận cho đến khi:

  • IVB nhận được thông tin chúng tôi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử từ Tổng cục thuế; hoặc
  • Các tài khoản trên của chúng tôi bị đóng; hoặc
  • IVB có thông báo đơn phương chấm dứt dịch vụ nộp thuế điện tử và/hoặc chấm dứt việc nhận ủy quyền; hoặc
  • Chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp khác theo quy định pháp luật ngoại trừ trường hợp IVB nhận được văn bản thông báo của chúng tôi về việc hủy bỏ việc ủy quyền.

– IVB chỉ thực hiện trích tiền các tài khoản nêu trên của chúng tôi khi đã nhận thông tin Giấy nộp tiền từ Tổng cục thuế. Khi đó, ngày nộp thuế điện tử là ngày chúng tôi trích tiền từ tài khoản của mình và IVB đã chấp nhận thanh toán; đồng thời được IVB xác nhận bằng chữ ký số trên chứng từ nộp thuế điện tử. Trong trường hợp, Tổng cục thuế có quy định khác về cách xác định ngày nộp thuế thì áp dụng theo quy định đó.

– IVB được miễn trách trong mọi trường hợp chậm trễ việc trích tiền từ các tài khoản nêu trên của chúng tôi do IVB không nhận được thông tin Giấy nộp tiền.

– Tự chịu trách nhiệm về việc nộp thuế chậm trễ, quá hạn do việc không duy trì đủ số dư khả dụng để thanh toán hoặc tài khoản bị phong tỏa hoặc khai báo sai thông tin nộp thuế.

– Có trách nhiệm phối hợp với IVB thực hiện tra soát các giao dịch NTĐT theo đề nghị của IVB, Kho bạc nhà nước hoặc Cơ quan thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.

– Thông báo kịp thời cho IVB và Cơ quan thuế để xử lý các vấn đề liên quan trong các trường hợp dưới đây:

  • Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ NTĐT trái phép;
  • Nghi ngờ mật khẩu NTĐT bị lộ;
  • Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất;

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về độ chính xác của thông tin khai báo và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ NTĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. IVB hoàn toàn miễn trách, kể cả trường hợp sau đó khách hàng phát hiện ra giao dịch NTĐT có sự giả mạo, mạo danh hay được thực hiện bởi người không có thẩm quyền.                                                                              

……….., ngày ….. tháng ….. năm………..

Đại diện khách hàng

(Ký và đóng dấu )

 

PHẦN DÀNH CHO IVB

Sau khi kiểm tra đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử của khách hàng, IVB……………………… chấp nhận đăng ký của khách hàng vào …….. giờ……. ngày…../……./………

Giao dịch viên                                                                             Kiểm soát viên

                                            

Tải mẫu đăng ký nộp thuế điện tử ngân hàng : Click vào đường link dưới đây.

IVB_DKY_DVU UY-QUYEN-TRICH-TIEN-TAI-KHOAN-DE-NOP-THUE-DIEN-TU

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Kê khai thuế qua mạng cần những gì

Bảng báo giá chữ ký số viettel

Bảng giá chữ ký số Newca

Bảng báo giá dịch vụ kế toán

Hướng dẫn đổi mật khẩu chữ ký số

Bảng giá hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử M-invoice

Mẫu hóa đơn điện tử M-invoice

Hướng dẫn điều chỉnh giảm thuế suất trên hóa đơn M-invoice

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm vacom

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hướng dẫn các bước thành lập công ty cổ phần tại quận ninh kiều – cần thơ

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

hợp đồng cho vay tiền

Giấy ủy quyền ký hoá đơn gtgt 

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

hợp đồng ký gởi hàng hóa

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm