BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ

dich vu thanh lap cong ty tron goi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc   

…….o0o…….

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ

(Số: … /BBBGN…-…)

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …  Chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO (BÊN A): ÔNG/BÀ

Sinh ngày:
Số CMND/CCCD:
Ngày cấp:Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ hiện tại:
Số điện thoại:
Số tài khoản ngân hàng:

Là chủ sở hữu nhà ở:

BÊN NHẬN (BÊN B): CÔNG TY :

Mã số GCN ĐKDN:
Địa chỉ trụ sở:
Người đại diện:Chức vụ:
Điện thoại:Fax:
Số tài khoản ngân hàng:

 

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.

 

Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất bàn giao nhà và các tài sản dưới đây:

Sau khi 2 bên ký nhận thì toàn bộ tài sản đã liệt kê theo nội dung trên, yêu cầu bên nhận phải bảo quản cẩn thận, không để hư hỏng hoặc mất mát. Nếu để mất bên nhận sẽ chịu bồi thường với giá trị tương ứng.

Biên bản này được lập thành 2 bản có giá trị ngang nhau và mỗi bên giữ 1 bản.

 

BÊN GIAO

(Ký)                                    

BÊN NHẬN

(Ký)

 

[chuky1]

 

 

[chuky2]

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hướng dẫn các bước thành lập công ty mới tại Cần Thơ

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại cần thơ

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại đà nẵng

Hướng dẫn các bước thành lập công ty mới tại Cần Thơ

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại cần thơ

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn

hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

hợp đồng cho vay tiền

Giấy ủy quyền ký hoá đơn gtgt 

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản bàn giao nhà

 

 

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm