TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE

TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE Là nhà sản xuất hóa đơn điện tử (hay còn gọi là nhà sản xuất phần mềm) nên phần mềm chúng tôi KHÔNG CHỊU THUẾ. Một nhà sản xuất hóa đơn điện tử theo quy định mới của nhà nước phải có vốn […]

BẢNG BÁO GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA

Newtel-CA là đơn vị cung cấp chứng thư số hoạt động theo giấy phép số 1046/GP-BTTTT do Bộ thông tin và truyền  và số 225/GP-BTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp theo Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ. CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN TÊN GÓI CƯỚC 1 NĂM 2 […]

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẤY PHÉP ĐẠI LÝ THUẾ LỘC PHÁT Số: 08/2019 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Ngày 07 tháng 5 năm 2019 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH Bảng giá áp dụng cho 1 lần thay […]